Getin Noble Bank rozszerza kontrakt z ArchiDoc

2012

Getin Noble Bank zwiększył zakres trwającej od 2010 roku współpracy z firmą ArchiDoc – liderem w dziedzinie zarządzania dokumentami i outsourcingu procesów back-office. Dotychczasowa umowa została rozszerzona o obsługę dokumentacji ratalnej, a także umów ramowych Wydziału Obsługi Bankowości Internetowej.

ArchiDoc z Grupy OEX – w ramach umowy realizowanej na rzecz Getin Noble Bank – przejmie ponad 1200 pudeł dokumentacji archiwalnej i bieżącej z Wydziału Obsługi Bankowości Internetowej. Dokumenty Getin Noble Bank zostaną zarejestrowane w autorskiej aplikacji ArchiDocINDO, zeskanowane, a następnie udostępnione uprawnionym pracownikom banku w formie elektronicznej lub papierowej. Oryginały znajdować się będą w bezpiecznym magazynie ArchiDoc, zlokalizowanym w podwarszawskim Młochowie.

„Od ponad dwóch lat korzystamy z pomocy firmy ArchiDoc w zakresie obsługi back-office bieżącej i archiwalnej dokumentacji kredytowej. Na rozszerzenie współpracy zdecydowaliśmy się nie tylko ze względu na wysoki standard świadczonych usług i gwarancję bezpieczeństwa powierzonych danych, ale także z uwagi na stabilność finansową oraz elastyczność spółki ArchiDoc względem ewoluujących potrzeb naszego banku. Dla nas – instytucji finansowej – powyższe kwestie są niezmiernie ważne– powiedziała Anna Pajor, Kierownik Archiwum, Getin Noble Bank.

Umowa zawarta przez ArchiDoc z Getin Noble Bank w 2010 roku obejmuje zarządzanie procesami przetwarzania dokumentacji kredytowej, w tym: skanowanie, rejestrację danych w systemach informatycznych (data entry), zdalne udostępnianie elektronicznych obrazów oraz archiwizację oryginałów dokumentów. W ciągu pierwszych 3 miesięcy współpracy – rozpoczętej w 2010 roku – ArchiDoc przejął i wprowadził do elektronicznego repozytorium ponad 23 tysiące teczek kredytowych, na które składało się blisko 5,5 miliona stron dokumentów. W ramach bieżącej obsługi banku spółka wykonuje miesięcznie ponad 700 tysięcy skanów. Obecnie w repozytoriach elektronicznych ArchiDoc przechowywanych jest blisko 26 milionów stron dokumentacji banku.

„Ogromnie cieszy nas fakt, że profesjonalizm oraz elastyczna oferta ArchiDoc zostały docenione i zaowocowały rozszerzeniem kontraktu przez Getin Noble Bank. Systematycznie rozwijamy nasze rozwiązania, dzięki którym optymalizujemy realizowane procesy. Kontynuacja współpracy z Getin Noble Bank potwierdza, że nasze usługi skutecznie usprawniają codzienną pracę naszych klientów” – dodaje Konrad Rochalski, Prezes Zarządu ArchiDoc.

Od 2010 roku zakres kontraktu realizowanego na rzecz banku zwiększył się już dwukrotnie, a firmy planują dalsze rozszerzenie współpracy o obsługę kolejnych kategorii dokumentacji kredytowej.

Do grona klientów spółki ArchiDoc z Grupy Outsourcing Experts należą takie instytucje finansowe, jak: Bank Millenium, ING Bank Śląski, Crédit Agricole, Bank Pekao, oraz Kredyt Bank, a także firmy z branży ubezpieczeniowej, jak np. Grupa PZU, Warta, Compensa czy Uniqa.

______________________________________

ArchiDoc – informacje dodatkowe:

ArchiDoc S.A. jest liderem rozwiązań outsourcingowych w dziedzinie zarządzania dokumentami i obsługi procesów back-office. Spółka wchodzi obecnie w skład Grupy Outsourcing Experts.

ArchiDoc wykorzystuje najnowocześniejsze technologie oraz rozwiązania, które stale podnoszą jakość świadczonych usług i jednocześnie umożliwiają poszerzanie oferty. Dzięki temu, firma zapewnia swoim klientom kompleksową obsługę procesów back-office opartą o nowoczesne rozwiązania informatyczne: aplikacje kancelaryjne, elektroniczne repozytorium dokumentów (DMS), elektroniczny obieg dokumentów/zarządzanie procesami (BPM), system wsparcia (Helpdesk) oraz system nadzoru obsługi

Komentarze są niedostępne.