outsourcing

Getin Noble Bank rozszerza kontrakt z ArchiDoc

Getin Noble Bank zwiększył zakres trwającej od 2010 roku współpracy z firmą ArchiDoc – liderem w dziedzinie zarządzania dokumentami i outsourcingu procesów back-office. Dotychczasowa umowa została rozszerzona o obsługę dokumentacji ratalnej, a także umów ramowych Wydziału Obsługi Bankowości Internetowej. ArchiDoc z Grupy OEX – w ramach umowy realizowanej na rzecz Getin ... więcej »

„Tanie państwo” – outsourcing receptą na kosztowną administrację

„Odchudzenie” administracji publicznej i obniżenie kosztów funkcjonowania urzędów to żelazne punkty w programie każdego polityka. Jednak spełnienie tego postulatu nie jest możliwe bez gruntownej reorganizacji pracy i zakresu odpowiedzialności urzędników. Konieczne są jednak przede wszystkim zmiany w prawie i wdrożenie na szeroką skalę modelu działania opartego na outsourcingu i partnerstwie ... więcej »