ArchiDoc

Getin Noble Bank rozszerza kontrakt z ArchiDoc

Getin Noble Bank zwiększył zakres trwającej od 2010 roku współpracy z firmą ArchiDoc – liderem w dziedzinie zarządzania dokumentami i outsourcingu procesów back-office. Dotychczasowa umowa została rozszerzona o obsługę dokumentacji ratalnej, a także umów ramowych Wydziału Obsługi Bankowości Internetowej. ArchiDoc z Grupy OEX – w ramach umowy realizowanej na rzecz Getin ... więcej »