Prześlij informacje

Korzystając z poniższego formularza możesz przesłać informacje, które mają zostać opublikowane na łamach Biznes Wrocław.

Pamiętaj aby były one profesjonalnie przygotowane oraz gotowe do opublikowania. Prześlij je w formie pliku tekstowego lub pdf. W przeciwnym wypadku zostaną odrzucone.

 

  Imię i nazwisko (wymagane)


  Nazwa firmy / agencji

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości


  Załączniki ( max 8MB )  Przesyłając powyższy formularz akceptuję warunki oraz regulamin serwisu Biznes-Wroclaw.pl  Oznajmiam, iż jestem osobą uprawnioną do przekazywania powyższych informacji oraz znane są mi konsekwencje prawne mogące wystąpić w przypadku naruszenia praw autorskich, praw o ochronie danych osobowych. Jestem świadomy(a) iż przekazane informacje mogę zostać udostępnione do publicznego wglądu poprzez publikację na stronie internetowej Biznes-Wroclaw.pl oraz stronach partnerskich.