Prześlij informacje

Korzystając z poniższego formularza możesz przesłać informacje, które mają zostać opublikowane na łamach Biznes Wrocław.

Pamiętaj aby były one profesjonalnie przygotowane oraz gotowe do opublikowania. Prześlij je w formie pliku tekstowego lub pdf. W przeciwnym wypadku zostaną odrzucone.

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy / agencji

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załączniki ( max 8MB )


Przesyłając powyższy formularz akceptuję warunki oraz regulamin serwisu Biznes-Wroclaw.pl


Oznajmiam, iż jestem osobą uprawnioną do przekazywania powyższych informacji oraz znane są mi konsekwencje prawne mogące wystąpić w przypadku naruszenia praw autorskich, praw o ochronie danych osobowych. Jestem świadomy(a) iż przekazane informacje mogę zostać udostępnione do publicznego wglądu poprzez publikację na stronie internetowej Biznes-Wroclaw.pl oraz stronach partnerskich.

 

 

 

Centrum zapytań

wycen-strone-wwwstrona-www-69zlwycen-budowe-swojego-basenumaterace-dla-dzieci