kredyt w walucie

Kredyt hipoteczny

Czym jest kredyt hipoteczny? Kiedy i po co go bierzemy? Czy jest on nam potrzebny? Co to jest zdolność kredytowa? Postaram się odpowiedzieć teraz na kilka nurtujących pytań. Zdolność kredytowa jest to podstawowa zdolność krdytobiorcy do spłaty zadłużenia i odsetek w określonym terminie wyznaczonym przez bank. Bank bada przychody i terminowość ... więcej »