komputer dla Homera

Program Komputer dla Homera.

Komputer dla Homera to program który powstał w celu pomocy przy zakupie oprogramowania oraz  sprzętu elektronicznego umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących. Na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku w ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na ... więcej »