Regulamin

 1. Serwis www.Biznes-Wrocław.pl jest platformą służącą promocji oraz reklamie firm, usług, produktów świadczonych na terenie Wrocławia i okolic.
 2. Główna działalność serwisu polega na prezentowaniu na łamach serwisu, zgłaszanych przez partnerów treści.

 

Publikowanie informacji

 1. Aby dodać informacje do naszego serwisu konieczna jest rejestracja oraz utworzenie konta użytkownika.
 2. Zarejestrowani użytkownicy dostarczają materiały do publikacji na otrzymany adres email lub poprzez formularz przesyłania informacji dostępny na naszej stronie.
 3. Materiały muszą być przesłane w formie „do publikacji” czyli takiej, która nie wymaga redagowania treści.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzanie korekt nadesłanych materiałów w szczególności korekt i usuwania adresów url zamieszczanych w treści, odnośników kierujących do innych stron www.
 5. Przesłane materiały muszą zostać zaakceptowane przez redaktorów serwisu Biznes-Wroclaw.pl aby mogły zostać opublikowane.
 6. Redakcja serwisu Biznes-Wroclaw.pl nie gwarantuje publikacji informacji nadesłanych przez Partnerów z darmowym kontem Standard.
 7. Warunki publikacji dla Partnerów z kontem Premium dostępne są w regulaminie w części Warunki publikacji dla użytkowników z kontem Premium.

 

Warunki publikacji dla użytkowników z kontem Premium

 1. Aby utworzyć konto Premium konieczne jest dokonanie rejestracji wraz z uiszczeniem opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem dostępnym w serwisie Biznes-Wroclaw.pl
 2. Konto Premium może być utworzone tylko dla firm.
 3. Miesięczna opłata za korzystanie z konta premium wynosi 9,90 zł netto. Opłaty mogą być wnoszone za następujące okresy: kwartał, pół roku, rok. Opłaty uiszczane będą na podstawie faktur oraz faktur proforma otrzymanych przez Partnera, od redakcji serwisu Biznes-Wroclaw.pl
 4. Nieuiszczenie opłaty skutkuje zmianą statusu konta z Premium na Standard
 5. Użytkownicy kont Premium otrzymują od serwisu Biznes-Wroclaw.pl gwarancję publikacji nadesłanych materiałów oraz możliwość dodatkowego promowania nadsyłanych informacji na stronie głównej zgodnie z obowiązującymi aktualnie ofertami.  Gwarancja publikacji nie dotyczy materiałów które nie są związane z tematyką serwisu lub naruszają jakiekolwiek postanowienia zawarte w części Oświadczenia i prawa.

 

Oświadczenia i prawa

 1. Serwis Biznes-Wroclaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści nadesłane przez Partnerów. Odpowiedzialność za nadesłane treści ponoszą osoby które dokonają ich przesłania.
 2. Serwis Biznes Wrocław nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zamieszczonych w serwisie wpisów nadesłanych przez Partnerów. Wszelka odpowiedzialność spoczywa na Partnerze przesyłającym informację.
 3. Serwis Biznes-Wroclaw.pl może dokonać usunięcia opublikowanych materiałów każdorazowo, kiedy uzna iż naruszają one prawo, w szczególności prawo o ochronie danych osobowych oraz prawo autorskie.
 4. Serwis nie publikuje informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim oraz międzynarodowym. Nie zamieszcza wpisów ani odnośników do stron www zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie, erotyczne i pornograficzne oraz naruszających zasady etyczne.
 5. We wszelkich kwestiach związanych z reklamacją zamówionych usług należy kontaktować się poprze email redakcja@biznes-wroclaw.pl.
 6. Serwis www.Biznes-Wroclaw.pl jest zarządzany przez firmę INFORD, która jest odbiorcą płatności wnoszonych za usługi realizowane na łamach serwisu. Firma INFORD jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP: 691-205-05-45. Siedziba firmy znajduje się w Sulistrowicach przy ul. Krótkiej 1.
 7. Redakcja Biznes Wroclaw zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Copyright © 2009-2016    Biznes Wroclaw.