Profesjonalna windykacja pojazdów – UNISEC

2020

Skuteczne odzyskiwanie należności to dziś temat bez którego nie funkcjonuje prawidłowo żaden biznes. Problematyka jest bardzo złożona, a profesjonalna realizacja zadań z nią związanych wymaga olbrzymiego doświadczenia, wiedzy oraz praktyki. Przedstawiamy firmę UNISEC, która zajmuje się m.in. windykacją pojazdów w sposób profesjonalny, etyczny, a co ważne skuteczny.

Firma Unisec sp. z o.o. powstała w 1994r. i do dzisiaj funkcjonuje w obecnej formie prawnej. Działania jej koncentrują się przede wszystkim na wsparciu i pomocy podmiotom z rynku usług finansowych. Skupiamy się głównie na odzyskiwaniu należności gotówkowych, jak również przedmiotów oddanych w leasing, bądź użytkowanych na podstawie umowy kredytowej. Współpraca z naszymi Partnerami obejmuje pełne spektrum czynności operacyjnych, poczynając od wywiadu gospodarczego, poprzez monitoring płatności, windykację telefoniczną i bezpośrednią, a  kończy się na prowadzeniu działań przed organami procesowymi.

Firma Unisec Sp. z o.o. wielokrotnie pozytywnie przechodziła najbardziej szczegółowe i rygorystyczne wymogi stawiane przez wewnętrzne odziały Instytucji Finansowych łącznie z weryfikacją procesów ocenianą przez Komisję Nadzoru Finansowego. W toku tak długiej działalności Firma Unisec wypracowała własne procedury postępowania opisane i przyjęte przez Zarząd Spółki.

Procedury te ujęte i realizowane są na podstawie poniższych dokumentów:

 • plan działania zapewniający ciągłe prowadzenie działalności w zakresie realizowanych umów. Opiera się on przede wszystkim na doświadczonym zespole pracowników. Znajomość właściwych instrumentów prawnych, a także praktyczna zdolność ich wykorzystania daje gwarancję profesjonalnej i skutecznej obsługi. Poczynając od wywiadu gospodarczego, prowadzonego przez licencjonowanych detektywów, a kończąc na transporcie wykonywanym na podstawie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy.
 • polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, oparta została o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Spółka posiada środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych.
 • opis rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniający bezpieczne i prawidłowe wykonanie powierzonych czynności, a w szczególności ochronę tajemnicy bankowej oraz ochronę danych osobowych. Powyższy dokument przede wszystkim opisuje funkcjonowanie autorskiego systemu Unisecsys 2.0, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem wszystkich procesów w pełnym zakresie działania spółki. Własny system teleinformatyczny wspomagający całość procesów windykacji, poczynając od elektrotechnicznej wymiany danych, monitoring działań, aż po zaawansowany system raportowania zapewnia ciągłe i nie zakłócone realizowanie zadań wynikających z podpisanych umów. Nawet w przypadku awarii Systemu możliwe jest zainstalowanie i skonfigurowanie go na nowym serwerze oraz odtworzenie danych z kopii zapasowej.
 • procedura obiegu dokumentów zawiera opis wszelkich dokumentowanych czynności wykonywanych w związku z zawartą umową o współpracy w celu zapewnienia poufności i płynności przekazywanych dokumentów.
 • zasady współpracy w zakresie prowadzenia czynności windykacyjnych są dokumentem wspólnie tworzonym przez spółkę Unisec z jej partnerem biznesowym.

Firma Unisec Sp. z o.o. posiada pełne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej, jak również ubezpieczenie mienia w transporcie(CARGO). Dzięki czemu windykacja pojazdów jest pewna i całkowicie bezpieczna.

Misja firmy UNISEC

Pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów naszych Klientów.

To przesłanie było i jest naszym nadrzędnym celem od początku istnienia firmy, aż do dnia dzisiejszego. Wszelkie działania prowadzimy tylko i wyłącznie w celu uzyskania najlepszych –  optymalnych dla Naszych Partnerów – rozwiązań w maksymalnie krótkim czasie. Podnosząc nasze umiejętności, zdobywając kolejne certyfikaty, ale i ustawicznie szkoląc kadrę naszych pracowników mamy pewność, iż najlepiej jak tylko to możliwe służymy dobru naszych Klientów. Dokładamy naszą małą cegiełkę do ich wzrostu w trudnych warunkach rozwoju gospodarczego. Straty Klientów są naszym Wyzwaniem, a jest nam niezmiernie miło gdy wspólnie odnosimy spektakularny sukces. Dostosowujemy się dynamicznie do zmieniającego się Rynku i stąd mamy pewność, iż współpraca z Nami jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla naszych Parterów.

Podstawowy zakres oferty firmy UNISEC możemy podzielić następująco:

WINDYKACJA

 • windykacja wstępna
 • windykacja bezpośrednia – terenowa
 • windykacja sądowa i egzekucyjna
 • windykacja nieruchomości
 • windykacja pojazdów osobowych
 • windykacja pojazdów ciężarowych i specjalistycznych

DETYWISTYKA

 • przegląd i analiza informacji
 • wywiad gospodarczy
 • analiza sprawozdań finansowych
 • weryfikacja rejestrów
 • ustalenia stanu majątkowego

MONITORING PŁATNOŚCI

 • weryfikacja danych dłużnika
 • kontakt telefoniczny
 • korespondencja z wierzycielem
 • monitoring spłaty należności

TRANSPORT

 • krajowy i międzynarodowy
 • specjalistyczny i wielkogabarytowy
 • demontaż oraz relokacja wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń
 • wykonywany na podstawie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Kontakt z firmą Unisec

Unisec sp. z o.o.

53-148 Wrocław
ul. Jastrzębia 9/78

Tel. +48 71 376 96 00
Fax +48 71 376 96 01

Strona www: https://unisec.com.pl

Komentarze są niedostępne.