Harmony Business – coach Wrocław

2018

Marta Smolińska – akredytowany coach Izby Coachingu, trener, psychoterapeuta, specjalista w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego, wykładowca. Twórca marki Harmony Business.

ZMIANY, W JAKICH WSPIERAMY

Indywidualnie:

 • lepsze radzenie sobie ze stresem wynikającym z zarządzaniem ludźmi i utrzymywania wielu złożonych relacji, lepsze zarządzanie sobą
  i swoją energią
 • znalezienie indywidualnych strategii budowania relacji z pracownikami i kształtowania atmosfery oraz zaangażowania zespołu
  podniesienie umiejętności komunikacji
 • wykorzystywanie swoich talentów w rozwijaniu swojego stylu zarządzania
 • rozwijanie intuicji koniecznej w sprawnym podejmowaniu decyzji

Na poziomie zespołu / organizacji

 • równoważenie i rozwój relacji w organizacji i zespołach, prowadzącej do realnej współpracy, a nie tylko jej pozorowania
 • podnoszenie kompetencji z zakresu komunikacji i wdrażanie standardów w tym zakresie – w dążeniu do otwartości siebie i widzenie rzeczy takimi, jakie naprawdę są
 • wdrażanie wartości zaufania jako fundamentu kultury organizacyjnej
 • budowanie zespołów i organizacji, w których ludzie czują się dobrze i od których nie chcą odchodzić.

 

Z pracą w obszarze kompetencji miękkich i rozwoju związana jestem od ponad 10 lat. Pracuję jako coach, trener, asesor AC/DC i psychoterapeuta. Moimi klientami są osoby indywidualne oraz organizacje. Realizuję projekty rozwojowe dla organizacji, ukierunkowane na usprawnianie procesów zarządzania w oparciu o rozwój kompetencji menedżerskich, udrażnianie komunikacji i pracy zespołowej. Prowadzę coaching indywidualny i zespołowy, szkolenia oraz warsztaty. Specjalizuję się w zakresie komunikacji interpersonalnej i poprawy jej jakości w procesie rozwoju zarządzania. Wspieram w podnoszeniu kompetencji interpersonalnych w drodze treningów indywidualnych oraz metody the job shadow coaching. Realizowałam działania na rzecz m.in. firm produkcyjnych, z branży FMCG, medycznej, logistycznej czy jednostek budżetowych.

Od wielu lat jestem związana z coachingiem, rozwojem środowiska coachów i ich szkoleniem. W latach 2013 – 2017 byłam Dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu, koordynowałam również Klub Coacha we Wrocławiu. Współpracuję z Wyższą Szkołą Bankową (jestem kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych Coaching w biznesie oraz Coaching i mentoring) oraz Uniwersytetem Ekonomicznym (wykładowca na kierunkach: Psychologia zarządzania oraz Zarządzanie w sektorze publicznym). Trener coachingu w Szkole Profesjonalnego Coachingu.

Marta Smolińska jest absolwentką studiów podyplomowych „Szkoła Kontaktów Interpersonalnych” na Uniwersytecie Wrocławskim, szkoły trenerów „Sieć” Wrocławskiej Pracowni Terapii i Psychoedukacji PLUS PTP. W zakresie Coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie. Jest również absolwentką wielu szkoleń specjalistycznych w zakresie Coachingu oraz kursu I stopnia w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowań. W swej pracy sięga do podejścia poznawczo – behawioralnego, RTZ, Solution Focused Approach, narzędzi wywodzących się z Gestalt i Kaizen.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://harmony-business.pl/

Komentarze są niedostępne.