Wdrożenie RODO w firmie

2018

Na mocy unijnego rozporządzenia, 25 maja 2018 roku, wchodzi w życie szereg rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych – RODO.

Wdrożenie polityk oraz procedur związanych z ochroną danych osobowych, ich przetwarzaniem, potocznie w Polsce nazwane RODO ( Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych en. General Data Protection Regulation ) to zadanie przed którym stoją praktycznie wszystkie organizacje które w jakikolwiek sposób przetwarzają lub gromadzą dane osób fizycznych. Zakres zmian który należy wdrożyć nie jest mały, a braki mogą skutkować dużymi karami finansowymi.

Nowe prawo obejmuje 28 państw członkowskich i nie mówi jednoznacznie jakie czynności należy wykonać, „aby być w zgodzie z RODO”. Organizacje w praktyce będą musiały stworzyć od podstaw pełne i kompletne systemy oraz procedury funkcjonowania w tym zakresie.

Wdrożenia RODO można realizować we własnym zakresie lub zlecić to wyspecjalizowanym firmom, które dokonają audytu oraz wdrożenia RODO w danej firmie.

Wdrożenia takie realizuje firma BASTION SP. Z O.O.  Tworzy doświadczony zespół, który działając razem, w całości wyczerpują potrzeby w zakresie przygotowania organizacji do RODO. Rozporządzenie obowiązujące od 25 maja 2018 nie określa jednoznacznie w jaki sposób należy zabezpieczać dane osobowe w Przedsiębiorstwie. Artykuł 24 RODO stanowi, iż „administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać”. Niezbędna jest zatem stale aktualizowana, interdyscyplinarna wiedza.

W skład zespołu BASTION wchodzą prawnicy, informatycy, audytorzy. BASTION wychodzi z założenia, że tylko holistyczne podejście do zagadnienia RODO gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych na najwyższym poziomie zapewniając Administratorowi danych osobowych skupienie na podstawowej działalności i możliwość dalszego rozwoju firmy.

WDROŻYMY RODO W TWOJEJ FIRMIE W 6 KROKACH!

1. Audyt procesów przetwarzania danych osobowych.

Ustalimy procesy przetwarzania danych osobowych oraz określimy ich status prawny.
Przeanalizujemy procesy przetwarzania oraz przeprowadzimy ocenę skutków dla ochrony danych.
Przeanalizujemy wypełnienie wymagań przepisów RODO.

Ocenimy wypełnienie obowiązków technicznych i organizacyjnych zgodnie z RODO.

Przygotujemy i przedstawimy raport z wykonanych działań wraz z zaleceniami.

2. Analiza ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zidentyfikujemy zagrożenia dla praw i wolności osób których dane są przetwarzane.Przygotujemy arkusz analizy ryzyka oraz przeprowadzimy analizę procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych w przedsiębiorstwie.

Na podstawie wyliczonej oceny ryzyka przygotujemy propozycję planu postępowania z ryzykiem.

3. Stworzenie (względnie aktualizacja i uzupełnienie) systemu ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa.

Opracujemy projekty dokumentów dotyczących przetwarzania danych (instrukcje, polityki, rejestry, metodyki i procedury).
Opracujemy wzory klauzul zgodnych z RODO.

4. Szkolenie dla pracowników z zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych

Przeprowadzimy szkolenie dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności uwzględniając wszelkie zmiany w przepisach. Omówimy najważniejsze wymagania RODO, dzięki czemu pracownicy na każdym szczeblu w sposób świadomy i zaangażowany włączą się w proces ochrony danych osobowych podnosząc tym samym bezpieczeństwo całej organizacji.

5. Doradztwo w zakresie powołania IOD lub przejęcie jego obowiązków

RODO nie określa w sposób jednoznaczny warunków powoływania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Może być to firma zewnętrzna lub osoba wyznaczona przez pracodawcę. Każdy IOD powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, gwarancję niezależności oraz bezpośrednio podlegać Administratorowi Danych Osobowych.

Wyznaczając IOD spośród pracowników firmy, należy pamiętać o możliwości wystąpienia konfliktu interesów.

6. Wsparcie i doradztwo powdrożeniowe.

W ramach działań wdrożeniowych oferujemy dodatkowe wsparcie, którego zakres jest dostosowany indywidualnie do potrzeb Klienta.

Zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem: www.rodo-wdrozenia.pl gdzie udostępniamy wstępny formularz aplikacyjny. Po jego wypełnieniu nasi pracownicy skontaktują się w celu ustalenia szczegółów oraz zakresu prac.

Komentarze są niedostępne.