przesyłka polecona

Czy Kowalski wyśle PIT skąd zechce …?

Nowelizacja Ustawy prawo pocztowe – jawne ograniczenie swobód obywatelskich i marnotrawienie środków publicznych Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej z mocą dokumentu urzędowego nieuzasadnionym przywilejem Poczty Polskiej Moc urzędowa przesyłek poleconych, nadanych za pośrednictwem operatora wyznaczonego ustanawia domniemanie, że tylko potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej otrzymane w placówce Poczty Polskiej sprawia, że przesyłka ta zostaje ... więcej »