dyktat ceny

Dyktat najniższej ceny w zamówieniach publicznych niekorzystny dla zamawiającego i wykonawcy

Przedsiębiorcy jednogłośnie postulują o zmiany w praktyce zamówień publicznych i szersze stosowanie dodatkowych kryteriów wyboru ofert, a nie tylko kryterium ceny Ustawa o zamówieniach publicznych nie zobowiązuje jednoznacznie zamawiającego do wyboru oferty o najniższej cenie. Art. 91 ust. 2[1] PZP wskazuje, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ... więcej »