Rusza druga edycja konkursu „Solidarna Szkoła”!

2013

Fundacja Świętego Mikołaja – organizator i koordynator ponad kilkudziesięciu ważnych, ogólnopolskich kampanii społecznych – rozpoczęła drugą edycję konkursu „Solidarna Szkoła”. Celem inicjatywy jest uhonorowanie szkół, które przystąpią do programu stypendialnego Stypendia św. Mikołaja i zgromadzą najwięcej środków na swoim subkoncie. Najbardziej zaangażowanym szkołom przyznane zostaną atrakcyjne nagrody oraz tytuł „Solidarna Szkoła 2013”.

W konkursie „Solidarna Szkoła” mogą wziąć udział nieodpłatnie wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne, które zgłoszą się do programu Stypendia św. Mikołaja do 30 kwietnia 2013 r., a następnie – do 30 czerwca 2013 roku – zgromadzą na swoim subkoncie największą ilość pieniędzy. Aby przyłączyć się do programu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.stypendia.mikolaj.org.pl w zakładce Dla szkół. Z tej strony można również pobrać zasady konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone do 15 października podczas uroczystej gali.

Podczas trwania konkursu – pomiędzy 18 a 24 marca – zostanie także przeprowadzona akcja „Wiosną stypendia rosną”. Jej kulminacja nastąpi 21 marca, w pierwszy dzień wiosny. W trakcie akcji w całej Polsce szkoły zorganizują kwesty, licytacje, sprzedaż cegiełek i loterie na rzecz programu stypendialnego. Każda szkoła, która zgłosi się do Fundacji, może otrzymać puszki kwestarskie, ulotki, plakaty oraz inne materiały niezbędne do zorganizowania zbiórki pieniędzy. Zasady konkursu są dostępne na stronie www.stypendia.mikolaj.org.pl.

„Konkurs Solidarna Szkoła jest już znany zarówno wśród uczniów i ich rodziców, jak również absolwentów szkół w całej Polsce. Laureaci pierwszej edycji otrzymali dyplomy, tablice interaktywne WIT oraz roczny dostęp do Wirtualnych Lekcji, dzięki którym ich uczniowie mogą spojrzeć na naukę z zupełnie innej, nowej perspektywy. Mamy nadzieję, że w tym roku do konkursu przystąpi równie duża liczba szkół. Serdecznie zapraszamy!” – mówi Monika Madej-Wójcik, koordynator programu Stypendia św. Mikołaja.

Uroczysta gala oraz wręczenie nagród pierwszej edycji „Solidarnej Szkoły” odbyło się 27 listopada 2012 roku w Muzeum PRL w Krakowie. Tytuł „Solidarnej Szkoły 2012” otrzymały: Liceum Ogólnokształcące w Krościenku n. Dunajcem, II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku, Szkoła Podstawowa nr 68 w Krakowie oraz Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Ustrzykach Dolnych.

W ramach konkursu „Solidarna Szkoła”, Fundacja prowadzi również bezpłatne konsultacje na temat pozyskiwania środków w szkołach pod numerem (22) 825 03 90 w godz. 900-1100.

Program Stypendia św. Mikołaja został stworzony przez Fundację Świętego Mikołaja by budować więź między uczniami i absolwentami szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz uczelni. Nawiązuje do idei solidarności, jaka przyświecała podpisaniu 30 lat temu tzw. „Porozumień Sierpniowych”. Celem projektu jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia dalszą edukację, rozwijanie talentów i umiejętności.

Partnerami programu są firmy Fortum oraz PAT&RUB.

Fundacja Świętego Mikołaja zachęca również wszystkich do przekazania 1% podatku dochodowego za 2012 rok na działalność statutową. Jak pomóc? To bardzo proste. W deklaracji podatkowej należy podać: numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000126602) oraz kwotę, na którą Urząd Skarbowy ma dokonać wpłaty (nie więcej niż 1% podatku). Można również skorzystać z darmowego, profesjonalnego programu do wypełniania deklaracji podatkowych. Już w marcu płyta z programem ukaże się jako dodatek do „Gościa Niedzielnego”. Aplikację można też pobrać ze strony www.pit2012.mikolaj.org.pl Termin składania formularzy PIT upływa 30 kwietnia 2013 roku.

Fundacji Świętego Mikołaja można także pomóc wpłacając pieniądze na jej konto:

Volkswagen Bank Polska S.A. 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001

Nr KRS 0000126602

Informacje o Fundacji Świętego Mikołaja:

Fundacja Świętego Mikołaja od ponad jedenastu lat organizuje społeczne i kulturalne kampanie reklamowe. Najważniejsze akcje organizacji to:

 • ·           Grunt to rodzina – od 2004 roku Fundacja szerzy ideę rodzicielstwa zastępczego;
 • ·            Stypendia św. Mikołaja celem projektu jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia dalszą edukację, rozwijanie talentów i umiejętności;
 • Dzień Papieskiwe współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizowane są kampanie Dnia Papieskiego;
 • Mama w pracy – celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej sytuacji matek na rynku pracy. W ramach projektu organizowany jest konkurs dla firm przyjaznych mamom;
 • 1% – kampania związana ze zbiórką środków pochodzących z 1% podatku, które zostaną przekazane na statutowe cele Fundacji.

Fundacja zajmuje się badaniem i rozwiązywaniem skutków kryzysu solidarności z potrzebującymi, a w swojej pracy wykorzystuje techniki nowoczesnego zarządzania, marketingu oraz reklamy. Dotychczasowe dokonania Fundacji to:

 • 33 ogólnopolskie kampanie społeczne;
 • 36 mln zł zebranych na cele społeczne i charytatywne;
 • 6 dużych raportów z badań sytuacji i problemów trzech grup społecznych: samotnych matek, dzieci z rodzinnych domów dziecka i sytuacji mam w pracy;
 • 56 badań dotyczących znajomości problemów społecznych, wizerunku organizacji pozarządowych i odbioru kampanii społecznych przez Polaków;
 • 16 650 plakatów wielkoformatowych w największych miastach Polski promujących idee społeczne;
 • 9000 spotów reklamowych wyemitowanych w radio i telewizji zachęcających do przekazania pieniędzy na cele charytatywne;
 • 13 reportaży telewizyjnych na temat najważniejszych problemów społecznych występujących w Polsce;
 • kilkaset audycji i publikacji w prasie, telewizji, radio i w Internecie;
 • 1200 zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych dla 6000 dzieci z rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych z całej Polski;
 • 60 konferencji, debat i pokazów filmowych;
 • 47 szkoleń, wykładów i konsultacji dla organizacji pozarządowych przeprowadzonych przez przedstawicieli Fundacji;
 • ponad 450 wizyt dentystycznych dla kobiet przebywających w domach samotnej matki w Brwinowie, Głogowie, Laskach i Wrocławiu.

Fundacja Świętego Mikołaja w 2005 roku otrzymała nagrodę Pro Publico Bono w kategorii ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej za najlepszą inicjatywę obywatelską. Rok później, została laureatem nagrody TOTUS przyznawanej przez Fundację Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w kategoriiPropagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”. W 2008 roku Caritas Polska przyznał Fundacji nagrodę Ubi Caritas w kategorii Współpraca. W 2010 r. Fundacja otrzymała wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania za konkurs „Mama w pracy” i działalność na rzecz przełamywania stereotypów wobec pracujących matek oraz wprowadzania nowych standardów zatrudniania kobiet. W roku 2011 Fundacja otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską za utworzenie i rozwijanie programu stypendialnego „Stypendia św. Mikołaja”.

Fundacji Świętego Mikołaja można także pomóc wpłacając pieniądze na jej konto:

Volkswagen Bank Polska S.A. 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001

Nr KRS 0000126602

Więcej na www.mikolaj.org.pl

Komentarze są niedostępne.