Fortum wspiera zdolną młodzież ze Śląska

2013

Kolejnych 25 uczniów z województw dolnośląskiego i śląskiego otrzymało stypendia edukacyjne w ramach programu Stypendia św. Mikołaja, prowadzonego przez Fundację Świętego Mikołaja. Przyznane środki pozwolą zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin na rozwijanie talentów i doskonalenie umiejętności. Partnerem programu stypendialnego od semestru letniego 2012/2013 jest spółka Fortum Power and Heat Polska, reprezentująca branżę ciepłowniczą.

 

Z nowych stypendiów przyznanych u progu semestru letniego 2012/2013 może cieszyć się dokładnie 100 uczniów ze wszystkich polskich szkół biorących udział w programie Stypendia św. Mikołaja. Najwięcej stypendiów, bo aż 22, otrzymała młodzież ze szkół w województwie śląskim. W województwie dolnośląskim wsparcie uzyskało 3 uczniów. Partner tegorocznej edycji programu – firma Fortum – ufundowała łącznie 11 stypendiów w Bytomiu, Częstochowie i we Wrocławiu.

Z wielką radością kontynuujemy naszą inicjatywę umożliwiającą edukację i rozwój zainteresowań uczniów z całej Polski. Jesteśmy wdzięczni spółce Fortum za hojne wsparcie stypendystów ze Śląska. Dzięki dofinansowaniu stypendiów uzdolniona młodzież z południowo-zachodnich województw otrzyma możliwość rozwoju talentów naukowych, artystycznych i sportowych” – mówi Sylwia Romańczak, dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja.

 

Z przyznanych stypendiów cieszy się także sponsor: „Co roku, przed Bożym Narodzeniem, pracownicy Fortum w drodze głosowania wybierają organizację społeczną, której przekazują świąteczną Darowiznę Fortum. Jesteśmy zadowoleni, że tegorocznym beneficjentem jest Fundacja Świętego Mikołaja, która pomoże nam zorganizować dofinansowanie dla utalentowanych dzieci w miejscowościach, gdzie działa Fortum. W ramach programu stypendialnego chcemy wspomóc konkretnych młodych ludzi i pomóc im w rozwoju ich niezwykłych talentów – mówi Marzena Karpińska, przedstawiciel firmy Fortum.

Uczniowie otrzymujący wsparcie w ramach programu Stypendia św. Mikołaja wyróżniają się zdolnościami w różnorodnych dziedzinach – przedmiotach ścisłych, humanistycznych, sportowych, muzycznych i artystycznych. Działają też społecznie. Małgorzata, która została jednym z trojga laureatów na Dolnym Śląsku, osiąga liczne sukcesy sportowe w dziedzinie szermierki. Z powodzeniem trenuje także taniec. Co istotne, znajduje przy tym czas na podejmowanie aktywnych działań na rzecz swojej szkoły. Z kolei Piotr, stypendysta z Częstochowy, może pochwalić się niezwykłymi zdolnościami lingwistycznymi – jego osiągnięcia w dziedzinie języka niemieckiego przekroczyły szczebel wojewódzki. Oprócz tego uczeń osiąga sukcesy w konkursach matematycznych.

Program Stypendia św. Mikołaja został stworzony przez Fundację, by budować więź między uczniami i absolwentami szkół. Celem projektu jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Absolwenci, społeczność lokalna i firmy fundują stypendia w wybranej szkole. Stypendystami programu Stypendia św. Mikołaja mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.stypendia.mikolaj.org.pl.

Fundacja Świętego Mikołaja zachęca również wszystkich do przekazania 1% podatku dochodowego za 2012 rok na działalność statutową. Jak pomóc? To bardzo proste. W deklaracji podatkowej należy podać: numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000126602) oraz kwotę, na którą Urząd Skarbowy ma dokonać wpłaty (nie więcej niż 1% podatku). Można również skorzystać z darmowego, profesjonalnego programu do wypełniania deklaracji podatkowych. Aplikację można pobrać ze strony www.pit2012.mikolaj.org.pl. Termin składania formularzy PIT upływa 30 kwietnia 2013 roku.

Informacje o Fundacji Świętego Mikołaja:

Fundacja Świętego Mikołaja od ponad jedenastu lat organizuje społeczne i kulturalne kampanie reklamowe. Najważniejsze akcje organizacji to:

 • ·           Grunt to rodzina – od 2004 roku Fundacja szerzy ideę rodzicielstwa zastępczego;
 • Stypendia św. Mikołaja celem projektu jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia dalszą edukację, rozwijanie talentów i umiejętności;
 • Dzień Papieskiwe współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizowane są kampanie Dnia Papieskiego;
 • Mama w pracy – celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej sytuacji matek na rynku pracy. W ramach projektu organizowany jest konkurs dla firm przyjaznych mamom;
 • 1% – kampania związana ze zbiórką środków pochodzących z 1% podatku, które zostaną przekazane na statutowe cele Fundacji.

Fundacja zajmuje się badaniem i rozwiązywaniem skutków kryzysu solidarności z potrzebującymi, a w swojej pracy wykorzystuje techniki nowoczesnego zarządzania, marketingu oraz reklamy. Dotychczasowe dokonania Fundacji to:

 • 33 ogólnopolskie kampanie społeczne;
 • 36 mln zł zebranych na cele społeczne i charytatywne;
 • 6 dużych raportów z badań sytuacji i problemów trzech grup społecznych: samotnych matek, dzieci z rodzinnych domów dziecka i sytuacji mam w pracy;
 • 56 badań dotyczących znajomości problemów społecznych, wizerunku organizacji pozarządowych i odbioru kampanii społecznych przez Polaków;
 • 16 650 plakatów wielkoformatowych w największych miastach Polski promujących idee społeczne;
 • 9000 spotów reklamowych wyemitowanych w radio i telewizji zachęcających do przekazania pieniędzy na cele charytatywne;
 • 13 reportaży telewizyjnych na temat najważniejszych problemów społecznych występujących w Polsce;
 • kilkaset audycji i publikacji w prasie, telewizji, radio i w Internecie;
 • 1200 zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych dla 6000 dzieci z rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych z całej Polski;
 • 60 konferencji, debat i pokazów filmowych;
 • 47 szkoleń, wykładów i konsultacji dla organizacji pozarządowych przeprowadzonych przez przedstawicieli Fundacji;
 • ponad 450 wizyt dentystycznych dla kobiet przebywających w domach samotnej matki w Brwinowie, Głogowie, Laskach i Wrocławiu.

Fundacja Świętego Mikołaja w 2005 roku otrzymała nagrodę Pro Publico Bono w kategorii ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej za najlepszą inicjatywę obywatelską. Rok później, została laureatem nagrody TOTUS przyznawanej przez Fundację Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w kategoriiPropagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”. W 2008 roku Caritas Polska przyznał Fundacji nagrodę Ubi Caritas w kategorii Współpraca. W 2010 r. Fundacja otrzymała wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania za konkurs „Mama w pracy” i działalność na rzecz przełamywania stereotypów wobec pracujących matek oraz wprowadzania nowych standardów zatrudniania kobiet. W roku 2011 Fundacja otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską za utworzenie i rozwijanie programu stypendialnego Stypendia św. Mikołaja.

Fundacji Świętego Mikołaja można także pomóc wpłacając pieniądze na jej konto:

Volkswagen Bank Polska S.A. 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001

Nr KRS 0000126602

Więcej na www.mikolaj.org.pl

 

Komentarze są niedostępne.