Harmony – Marta Smolińska biznes coaching Wrocław

  • Harmony – Marta Smolińska biznes coaching Wrocław

  • Telefon: 660783014
  • Adres: Wrocław
  • Strona internetowa: http://harmony-business.pl

Marta Smolińska – akredytowany coach Izby Coachingu, trener, psychoterapeuta, specjalista w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego, wykładowca. Twórca marki Harmony Business.

Z pracą w obszarze kompetencji miękkich i rozwoju związana jestem od ponad 10 lat. Pracuję jako coach, trener, asesor AC/DC i psychoterapeuta. Moimi klientami są osoby indywidualne oraz organizacje. Realizuję projekty rozwojowe dla organizacji, ukierunkowane na usprawnianie procesów zarządzania w oparciu o rozwój kompetencji menedżerskich, udrażnianie komunikacji i pracy zespołowej. Prowadzę coaching indywidualny i zespołowy, szkolenia oraz warsztaty. Specjalizuję się w zakresie komunikacji interpersonalnej i poprawy jej jakości w procesie rozwoju zarządzania. Wspieram w podnoszeniu kompetencji interpersonalnych w drodze treningów indywidualnych oraz metody the job shadow coaching. Realizowałam działania na rzecz m.in. firm produkcyjnych, z branży FMCG, medycznej, logistycznej czy jednostek budżetowych.

Od wielu lat jestem związana z coachingiem, rozwojem środowiska coachów i ich szkoleniem. W latach 2013 – 2017 byłam Dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu, koordynowałam również Klub Coacha we Wrocławiu. Współpracuję z Wyższą Szkołą Bankową (jestem kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych Coaching w biznesie oraz Coaching i mentoring) oraz Uniwersytetem Ekonomicznym (wykładowca na kierunkach: Psychologia zarządzania oraz Zarządzanie w sektorze pubicznym). Trener coachingu w Szkole Profesjonalnego Coachingu.