EURO 2012: Czy Polacy wyjdą z grupy A?

2012

Po pierwszym meczu EURO 2012 reprezentacja Polski zmniejszyła swoje szanse na wyjście z grupy A. Remis z Grekami spowodował zmianę aktualnych kursów u bukmacherów. Czy Polacy zwyciężą w swoim drugim meczu z drużyną Rosji i nie zawiodą oczekiwań kibiców? Jak zakończy się z kolei środowy mecz na szczycie w grupie B między Holandią a Niemcami? Gorączka mistrzostw trwa.

 

Debiutancki mecz Polaków w roli gospodarza turnieju nie potoczył się zgodnie z przewidywaniami obstawiających w kolekturach i serwisie internetowym FORTUNA zakłady bukmacherskie www.efortuna.pl. Polskajedynie zremisowała z Grekami i przed wtorkowym (12.06) meczem z Rosją– ma tylko jeden punkt na koncie. Po wysokim zwycięstwie z Czechami, Rosjanie są faworytem spotkania. Wygraną „Sbornej” z biało-czerwonymi obstawia aż 77,16% typerów. Jedynie 12,28% obstawiających uważa, że to kadra Smudy pokona Rosję.

 

Rezultaty pierwszego meczu znacząco wpłynęły na typy bukmacherów i kibiców. Polacy zmniejszyli swoje szanse na wygranie grupy A – obecna stawka na zwycięstwo kadry Franciszka Smudy wynosi 6:1, przy wycenie wygranej Rosji na 1.3. Pierwsze miejsce w tabeli dla naszej reprezentacji obstawia już tylko 19,59% graczy w porównaniu z niemal 30% w dniu rozpoczęcia mistrzostw. Za Rosjanami opowiada się zaś 78,76% typujących.

 

Najciekawszym według obstawiających w Fortunie spotkaniem środy (13.06) będzie mecz pomiędzy Niemcami a Holandią. Po niespodziewanej porażce z Duńczykami, Holendrzy nie są już faworytami w grupie B, zaś Niemcy – po zwycięstwie z Portugalią – wyrastają na lidera grupowych rozgrywek. Około 37,5% grających w Fortunie przewiduje, że nasi sąsiedzi wygrają z Holendrami. Za „Oranje”, opowiada się z kolei 26,07%. Wysoki odsetek typujących (36,38%) obstawia zaś remis.

 

Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw w jednej z kolektur Fortuny przyjęto rekordowy zakład na wyjście Holendrów z grupy, z miejsca 1 lub 2. Jeden z typerów wypełnił wówczas kupon na kwotę 50.000 złotych. Czy piłkarze z Niderlandów podniosą się po pierwszej porażce i uratują awans? Wszystko rozstrzygnie się najprawdopodobniej w środę.

 

„Polacy – choć nie udało im się wygrać swojego pierwszego meczu – nadal pozostają w grze o wyjście z grupy A. Mimo że obstawiający w kolekturach Fortuny gracze nie dają kadrze Smudy zbyt dużych szans w meczu z Rosją, dotychczasowe wyniki meczów EURO 2012 pokazały, że wszystko może się zdarzyć. Z niecierpliwością czekamy więc na najbliższe spotkanie. Mam nadzieję zobaczyć świetny występ biało-czerwonych, który pozwoli nam zapomnieć o meczu z Grecją i nastawić się na emocje w ostatnim spotkaniu grupy z Czechami. We wtorek 12 czerwca wszyscy będziemy trzymać kciuki za polską kadrę” mówi Jan Štefanek, dyrektor generalny Fortuna zakłady bukmacherskie www.efortuna.pl.

 

EURO2012:CzyPolacywyjdązgrupyA?
Po pierwszymmeczuEURO 2012 reprezentacjaPolski zmniejszyła swoje szanse na
wyjście z grupy A. Remis z Grekami spowodował zmianę aktualnych kursów u
bukmacherów. Czy Polacy zwyciężą w swoim drugimmeczu z drużyną Rosji i nie
zawiodąoczekiwań kibiców? Jak zakończy się z kolei środowymeczna szczyciew
grupieBmiędzyHolandiąaNiemcami?Gorączkamistrzostwtrwa.
Debiutancki mecz Polaków w roli gospodarza turnieju nie potoczył się zgodnie z
przewidywaniamiobstawiającychwkolekturachiserwisie internetowymFORTUNAzakłady
bukmacherskie www.efortuna.pl. Polska jedynie zremisowała z Grekami i przed
wtorkowym (12.06) meczem z Rosją – ma tylko jeden punkt na koncie. Po wysokim
zwycięstwie zCzechami,Rosjanie są faworytem spotkania.Wygraną „Sbornej” z biało:
czerwonymi obstawia aż 77,16% typerów. Jedynie 12,28% obstawiających uważa, że to
kadraSmudypokonaRosję.
Rezultaty pierwszego meczu znacząco wpłynęły na typy bukmacherów i kibiców. Polacy
zmniejszyli swoje szanse nawygranie grupyA – obecna stawka na zwycięstwo kadry
Franciszka Smudywynosi 6:1, przywyceniewygranejRosji na 1.3. Pierwszemiejscew
tabelidlanaszej reprezentacjiobstawia już tylko19,59%graczywporównaniuzniemal
30%wdniurozpoczęciamistrzostw.ZaRosjanamiopowiadasięzaś78,76%typujących.
Najciekawszym według obstawiających w Fortunie spotkaniem środy (13.06) będzie
mecz pomiędzy Niemcami a Holandią. Po niespodziewanej porażce z Duńczykami,
HolendrzyniesąjużfaworytamiwgrupieB,zaśNiemcy–pozwycięstwiezPortugalią–
wyrastają na lidera grupowych rozgrywek. Około 37,5% grających w Fortunie
przewiduje, że nasi sąsiedzi wygrają z Holendrami. Za „Oranje”, opowiada się z kolei
26,07%.Wysokiodsetektypujących(36,38%)obstawiazaśremis.
Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw w jednej z kolektur Fortuny przyjęto rekordowy
zakładnawyjścieHolendrówzgrupy,zmiejsca1lub2.Jedenztyperówwypełniłwówczas
kupon na kwotę 50.000 złotych. Czy piłkarze z Niderlandów podniosą się po pierwszej
porażceiuratująawans?Wszystkorozstrzygniesięnajprawdopodobniejwśrodę.
„Polacy–choćnieudałoimsięwygraćswojegopierwszegomeczu–nadalpozostająwgrze
owyjście zgrupyA.Mimo żeobstawiającyw kolekturachFortunygraczeniedają kadrze
Smudy zbyt dużych szanswmeczu zRosją, dotychczasowewynikimeczówEURO 2012
pokazały, że wszystko może się zdarzyć. Z niecierpliwością czekamy więc na najbliższe
spotkanie. Mam nadzieję zobaczyć świetny występ biało0czerwonych, który pozwoli nam
zapomnieć o meczu z Grecją i nastawić się na emocje w ostatnim spotkaniu grupy z
Czechami.We wtorek 12 czerwca wszyscy będziemy trzymać kciuki za polską kadrę” –
mówi Jan Štefanek, dyrektor generalny Fortuna zakłady bukmacherskie
www.efortuna.pl.


Komentarze są niedostępne.