Doczyszczanie po pracach budowlanych

2012

Doczyszczanie po robotach budowlanych – wywiad z Szefem firmy SPEC, Panem Sebastianem Blicharem

 

Jaki jest zakres usługi doczyszczania ?

Nasza oferta obejmuje praktycznie wszystkie usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu budowy, wraz z końcowym doczyszczeniem obiektu tak, aby po zakończeniu prac budowlanych nadawał się do użytkowania.

Tak więc zajmujemy się bieżącymi pracami porządkowymi, organizacją wywozu śmieci z placu budowy, segregacją odpadów, czyszczeniem sprzętu budowlanego, udrażnianiem ciągów komunikacyjnych.

W końcowym etapie rozpoczyna się czyszczenie stolarki, posadzek, ciągów komunikacyjnych, elewacji zewnętrznych, dachów oraz terenu wokół obiektu.

Kiedy warto zlecić wykonywanie prace porządkowych na budowie?

Jest to uzależnione od rodzaju inwestycji, sposobu jej realizacji i organizacji pracy. Na niektórych budowach rozpoczynaliśmy prace porządkowe już na etapie fundamentów, na innych natomiast zakres prac obejmował końcowe doczyszczenie obiektu.

Jesteśmy otwarci na rozmowy z każdym Klientem i staramy się dopasować do indywidualnych warunków panujących na każdej budowie.

Z naszych doświadczeń wynika jednak, że najlepsze rezultaty daje prowadzenie prac porządkowych równolegle z pracami budowlanymi od samego początku budowy.

Dlaczego warto prace porządkowe na budowie powierzyć firmie SPEC?

Powierzając nam utrzymanie czystości na placu budowy inwestor oraz wykonawca zyskują dodatkowego partnera z olbrzymim doświadczeniem w tej dziedzinie. Dzięki temu kierownictwo budowy może skupić się na organizacji prac budowlanych wiedząc, że budowa będzie posprzątana.

Dodatkowym atutem uporządkowanej budowy jest znaczna poprawa bezpieczeństwa pracowników, wyeliminowanie wielu drobnych wypadków związanych z bałaganem w ciągach komunikacyjnych i w efekcie wzrost tempa prac budowlanych.

 

Jako firma świadcząca usługi porządkowe, prace porządkowe po robotach budowlanych wykonujemy od ponad 10 lat. Na terenie województwa dolnośląskiego pracowaliśmy praktycznie na wszystkich największych inwestycjach budowlanych takich jak: Pasaż Grunwaldzki, Arkady Centrum, budowa fabryk LG pod Wrocławiem licznych zakładach produkcyjnych i wielu, wielu innych.

 

Więcej informacji na temat oferty usług porządkowych Grupy SPEC znajdą Państwo na stronie internetowej

Komentarze są niedostępne.