Bezprecedensowy wyrok KIO

2013

Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej z mocą dokumentu urzędowego bezprawne. Spektakularna wygrana InPost!

Krajowa Izba Odwoławcza w trzyosobowym składzie, któremu przewodniczył Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Paweł Trojan orzekła 7 października 2013 r., że żaden sąd i prokuratura w Polsce nie może domagać się, by dowód nadania przesyłek poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nadawanych przez sądy lub prokuratury, był wystawiany z mocą urzędową stempla pocztowego. Orzeczenie KIO ma olbrzymie znaczenie dla rynku usług pocztowych w Polsce. Rozstrzygnięcie spornej kwestii otwiera prywatnym operatorom pocztowym, w tym InPost, nieograniczony dostęp do przetargów na rzecz wszystkich instytucji publicznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. KIO przewiduje, że zahamowanie nieuzasadnionych wymogów spowoduje wzrost konkurencji na rynku usług pocztowych, a w konsekwencji spadek cen i wzrost jakości usług.

Krajowa Izba Odwoławcza – rozpatrując odwołanie wniesione przez InPost w ramach postępowania przetargowego realizowanego przez Centrum Zakupowe dla Sądownictwa – nakazała skreślenie odpowiedniego punktu opisu przedmiotu zamówienia w przetargu organizowanym dla wszystkich prokuratur i sądów w Polsce. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej otwiera drogę dla pocztowych operatorów alternatywnych do składania ofert w przetargu na świadczenie usług pocztowych dla sądów i prokuratur w całym kraju. Wartość przetargu to około 600-700 mln zł.

Praktyka domagania się przez instytucje publiczne, sądy i prokuratury, by dostawca ich usług pocztowych wystawiał dowody nadania z mocą urzędową, w jawny sposób narusza zasady wolnej konkurencji w sytuacji, gdy dowód nadania przez nie przesyłek z mocą urzędową może dostarczyć tylko jeden podmiot, tj. Poczta Polska S.A. Kuriozalna wydaje się być dotychczasowa sytuacja, w której instytucje publiczne – funkcjonujące w oparciu o przepisy kodeksów: postępowania administracyjnego, cywilnego i karnego – wykluczały z przetargu prywatnych operatorów, , jednocześnie łamiąc kluczowe założenia liberalizacji rynku wspólnotowego. Praktyka taka nie tylko prowadziła do dyskryminacji niezależnych operatorów pocztowych, ale przede wszystkim uderzała w podstawowe prawa obywatelskie Polaków! Dzięki bezprecedensowemu wyrokowi KIO prywatni operatorzy pocztowi zabiegający o kontrakty dla instytucji publicznych będą wreszcie traktowani na równi z Pocztą Polską” – komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.

Zgorzelski RafałDr Rafał Zgorzelski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych oraz ekspert rynku usług pocztowych podkreśla, że „przełomowe orzeczenie KIO w sposób precyzyjny ogranicza dotychczas nieuzasadnione przywileje Poczty Polskiej i kładzie kres dyskryminacji niezależnych operatorów pocztowych. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej nie pozostawia niedomówień. Nie istnieją żadne – ani formalne i merytoryczne, ani też praktyczne – przesłanki ku temu, by jedynie stempel Poczty Polskiej w odniesieniu do korespondencji nadawanej przez instytucje publiczne posiadał moc urzędową”.

W wydanym 7 października 2013 r. orzeczeniu KIO podkreśla, że instytucje publiczne, w tym sądy, prokuratury, nie mają żadnego uzasadnionego interesu w tym, by domagać się wystawienia dowodu nadania przesyłek poleconych z mocą urzędową i w ten sposób z potencjalnych oferentów wykluczać alternatywnych operatorów pocztowych. To samo dotyczy zresztą innych instytucji, np. urzędów miast czy gmin.

 

Z przywilejów zdrowej konkurencji, umożliwiającym wszystkim operatorom pocztowym równorzędny udział w organizowanych przez instytucję konkursach ofert, korzysta od 2010 roku KRUS. Prywatne podmioty mogą ubiegać się o doręczanie przekazów pieniężnych w konkretnych miastach, powiatach czy województwach. Rezygnacja z jednego przetargu na cały kraj korzystnie wpłynęła na ceny usług. Według szacunków Grupy Integer.pl, dzięki zmianie sposobu wyboru zleceniobiorcy, KRUS jest w stanie dostarczać swoje świadczenia nawet o 30% taniej niż ZUS.

Do zwycięstw niezależnych operatorów w przetargach ogłaszanych przez instytucje publiczne – w tym KRUS – dochodzi coraz częściej. Jest to konsekwencją wysokiej jakości usług i korzystnego cennika prywatnych pocztowców, który pozwala w znacznym stopniu zredukować koszty dostarczania świadczeń nawet na trudnych terenach wiejskich. InPost Finanse realizuje obecnie liczne kontrakty podpisane m.in. z: PCŚ Poznań, Urzędem Miasta Bydgoszcz, MOPS Łódź, MOPS Częstochowa, MOPS Tarnów, MOPS Płock, oraz większością OPS na terenie Warszawy.

Szerokie formy współpracy z prywatnymi podmiotami dotyczą nie tylko przekazów pieniężnych. Przykładem jest m.in. obsługa pocztowa świadczona przez InPost dla Urzędu Miasta Wrocław. Od stycznia 2013 roku spółka należąca do Grupy Integer.pl odpowiada za doręczanie ponad 1,1 mln listów zwykłych, poleconych i zwrotnych potwierdzeń odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym. Wartość 1,5 rocznej umowy szacowana jest na około 5 mln zł.

Komentarze są niedostępne.