16 STYCZNIA, WROCŁAW BEZPIECZNY BIZNES – POLITYKA I TECHNOLOGIE

2012

Nowoczesna firma posiada nowoczesne technologie  IT. Nowoczesna firma nadąża za potrzebami rynku i Klientów. Nowoczesna firma dba o dobrą renomę i PR. Nowoczesna firma korzysta z nowych form promocji i reklamy.

A więc…

Nowoczesna firma niezawodność i zaufanie, które jest możliwe tylko właściwej polityce bezpieczeństwa.


16 STYCZNIA, WROCŁAW
BEZPIECZNY BIZNES – POLITYKA I TECHNOLOGIE

strona konferencji >>>


W PROGRAMIE M.IN.:

• analiza i zarządzanie ryzykiem

• systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISMS

• zarządzanie incydentami i ciągłością działania

• audyty bezpieczeństwa

• polityka bezpieczeństwa

• systemy antywirusowe i firewall

• sprzętowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo

• zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu

• mechanizmy identyfikacji i zapewnienie autentyczności

• zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU:

• prezesów i członków zarządu

• pełnomocników i doradców zarządu

• dyrektorów i kierowników technicznych

• dyrektorów i kierowników ds. bezpieczeństwa

• kierowników i szefów ochrony obiektów, ochrony mienia

• dyrektorów i kierowników ds. ryzyka operacyjnego

• dyrektorów i kierowników ds. zarządzania nieruchomościami

• dyrektorów i kierowników IT

• dyrektorów i kierowników finansowych

• facility managerów

• dyrektorów i kierowników ds. inwestycji

• Business Continuity Managerów

• audytorów

 W tym przedstawicieli instytucji:

• publicznych, wojskowych oraz rządowych,

• bankowych i ubezpieczeniowych

• telekomunikacji i mediów

• usług

• produkcji

• przemysłu

 

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za osobę wynosi 1000 zł +23% VAT.

 

Komentarze są niedostępne.